TIN HOẠT ĐỘNG

DỊCH VỤ

PHẦN MỀM - WEBSITE
Nghiên cứu, thiết kế, xây dựng các sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin.
Xem chi tiết
 
TƯ VẤN - GIẢI PHÁP
Tư vấn, quản lý các dự án, hạng mục công việc về các lĩnh vực công nghệ thông tin.
Xem chi tiết
 
ỨNG CỨU SỰ CỐ
Hoạt động quản trị, vận hành cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông.
Xem chi tiết
 

ĐÀO TẠO

Mở lớp ôn và thi cấp Chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao
Xem chi tiết
 
Đào tạo, tập huấn quản trị, cập nhật nội dung tin; kỹ năng viết và biên tập thông tin trên Trang Thông tin điện tử
Xem chi tiết
 
Đào tạo tập huấn các Chương trình tin học ứng dụng ngắn hạn
Xem chi tiết
 

SẢN PHẨM

cache/resized/9b8d1c231bd9535882adab729ff39870.jpg
Website Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lạng Sơn
cache/resized/39cafa171dd410d8aaa4d39b8e504323.jpg
Website Nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn
cache/resized/b49356db1044048a7f5e56bbc3cd4293.jpg
Website Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn
cache/resized/dcfa4da42655fb0edf837ed4aa9e312d.jpg
Website Ban thi đua khen thưởng tỉnh Lạng Sơn
cache/resized/07174ed71678ab75648f7f9c98116993.jpg
Website bảo tàng tỉnh Lạng Sơn
cache/resized/2454006013eebca9d8a711ffc031f06a.jpg
Website Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn
cache/resized/0a51eaacdd11db83c8fa64614daa7e8c.jpg
Website Liên đoàn lao động tỉnh Lạng Sơn