THÔNG BÁO

Tư vấn các dự án về công nghệ thông tin

Tư vấn xây dựng lập dự toán, thiết kế thi công các công trình, đề án và dự án thuộc lĩnh vực CNTT được quy định tại Nghị định 102/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Mọi thông tin tư vấn vui lòng liên hệ:

Phòng Kỹ Thuật - Nghiệp vụ
Điện thoại: 0205.3818657