ĐÀO TẠO
Mở lớp ôn và thi cấp Chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao

Xem chi tiết
 Đào tạo, tập huấn quản trị, cập nhật nội dung tin; kỹ năng viết và biên tập thông tin trên Trang Thông tin điện tử

Xem chi tiết
 Đào tạo tập huấn các Chương trình tin học ứng dụng ngắn hạn

Xem chi tiết