THÔNG BÁO

Quyết định về việc công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (Thi ngày 07/3/2020)