Print this page

Cơ cấu tổ chức

I- SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

sodotochuc

II- THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc:

Ông: Đinh Quang Thuận

ĐT: 0205.3815749

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Giám đốc:

Ông: Đặng Bảo Ngọc

ĐT: 0205.3818657

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

Phòng Kỹ thuật - Nghiệp vụ:

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

Lương Tuấn Hùng

Trưởng phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mã Thành Trung

Phó trưởng phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hoàng Việt Đức

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nông Ngọc Long

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lộc Xuân Cương

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phòng Đào tạo:

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

Phạm Thị Thảo

Phụ trách phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Như Trang

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nông Minh Đức

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phòng hành chính tổng hợp:

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

Hứa Văn Thiều

Phó trưởng phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tô Thị Thương

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.