THÔNG BÁO

Trung tâm Công nghệ số tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ

  • Số 01, phố Mai Thế Chuẩn, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn

Liên hệ

  • 0205.3818655

Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.