THÔNG BÁO
Super User

Super User

Thứ ba, 03 Tháng 3 2020 04:34

Dịch vụ An ninh mạng

Tư vấn xây dựng lập dự toán, thiết kế thi công các công trình, đề án và dự án thuộc lĩnh vực CNTT được quy định tại Nghị định 102/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Mọi thông tin tư vấn vui lòng liên hệ:

Phòng Kỹ Thuật - Nghiệp vụ
Điện thoại: 0205.3818657

Thứ hai, 02 Tháng 3 2020 10:28

Dịch vụ cho thuê, đặt máy chủ

Mọi thông tin tư vấn vui lòng liên hệ:

Phòng Kỹ Thuật - Nghiệp vụ
Điện thoại: 0205.3818657

Chủ nhật, 01 Tháng 3 2020 19:41

Nội dung đang được cập nhật

Nội dung đang được cập nhật

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT, nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thúc đẩy cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính tiên tiến, hiện đại, chuyên nghiệp.Trong 02 ngày (02, 03/11/2019) Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (Sở Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Học viện Ngân hàng tổ chức thi cấp Chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản (đợt 1) cho 58 học viên là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Kỳ thi  được thực hiện theo văn bản thỏa thuận hợp tác ngày 09/10/2019 giữa Học viên Ngân hàng và Trung tâm CNTT & Truyền thông (Sở Thông tin và Truyền thông) về việc phối hợp tổ chức thi và cấp chứng chỉ Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trên địa bản tỉnh Lạng Sơn.

Website Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lạng Sơn

Thứ năm, 24 Tháng 10 2019 01:48

Website Nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn

Website Nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn

Website Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn

Page 1 of 3