Super User

Super User

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT, nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thúc đẩy cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính tiên tiến, hiện đại, chuyên nghiệp.Trong 02 ngày (02, 03/11/2019) Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (Sở Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Học viện Ngân hàng tổ chức thi cấp Chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản (đợt 1) cho 58 học viên là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Kỳ thi  được thực hiện theo văn bản thỏa thuận hợp tác ngày 09/10/2019 giữa Học viên Ngân hàng và Trung tâm CNTT & Truyền thông (Sở Thông tin và Truyền thông) về việc phối hợp tổ chức thi và cấp chứng chỉ Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trên địa bản tỉnh Lạng Sơn.

Website Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lạng Sơn

Thứ năm, 24 Tháng 10 2019 01:48

Website Nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn

Website Nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn

Website Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn

Website Ban thi đua khen thưởng tỉnh Lạng Sơn

Thứ năm, 24 Tháng 10 2019 01:45

Website bảo tàng tỉnh Lạng Sơn

Website bảo tàng tỉnh Lạng Sơn

Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả của chương trình văn phòng điện tử eOffice, ngày 15/3/2019, tại UBND huyện Đình Lập, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn phối hợp cùng Văn phòng UBND huyện Đình Lập tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng chương trình văn phòng điện tử eOffice. Tham dự lớp tập huấn có 65 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban của huyện và Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Thứ tư, 23 Tháng 10 2019 15:49

SẢN PHẨM

Thứ tư, 23 Tháng 10 2019 14:49

DỊCH VỤ
PHẦN MỀM - WEBSITE

Nghiên cứu, thiết kế, xây dựng các sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin.

Xem chi tiết
 TƯ VẤN - GIẢI PHÁP

Tư vấn, quản lý các dự án, hạng mục công việc về các lĩnh vực công nghệ thông tin.

Xem chi tiết
 ỨNG CỨU SỰ CỐ

Hoạt động quản trị, vận hành cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông.

Xem chi tiết
 
Page 1 of 2