THÔNG BÁO
Tin Hoạt động

Tin Hoạt động

Ngày 06/12/2019, UBND thành phố Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị tập huấn quản trị cập nhập nội dung tin, kỹ năng viết và biên tập tin bài trên Trang thông tin điện tử thành phần cấp xã cho đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách CNTT, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố; Chuyên viên phụ trách CNTT, của Văn phòng HĐND-UBND thành phố; công chức Văn phòng -Thống kê, Văn hóa - Xã hội.
Ngày 08/11/2019, UBND huyện Lộc Bình đã tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng viết tin, bài; hướng dẫn quản trị và các quy định của nhà nước về hoạt động của Trang TTĐT cho trên 60 đại biểu là đại diện Lãnh đạo UBND huyện; chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; Công chức Văn hóa - Xã hội các xã, thị trấn.
Nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT, nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thúc đẩy cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính tiên tiến, hiện đại, chuyên nghiệp.Trong 02 ngày (02, 03/11/2019) Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (Sở Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Học viện Ngân hàng tổ chức thi cấp Chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản (đợt 1) cho 58 học viên là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Kỳ thi được thực hiện theo văn bản thỏa thuận hợp tác ngày 09/10/2019 giữa Học viên Ngân hàng và Trung tâm CNTT & Truyền thông (Sở Thông tin và Truyền thông) về việc phối hợp tổ chức thi và cấp chứng chỉ Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trên địa bản tỉnh Lạng Sơn.
Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả của chương trình văn phòng điện tử eOffice, ngày 15/3/2019, tại UBND huyện Đình Lập, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn phối hợp cùng Văn phòng UBND huyện Đình Lập tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng chương trình văn phòng điện tử eOffice. Tham dự lớp tập huấn có 65 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban của huyện và Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Sáng ngày 09/10/2019, tại Hội trường 202, nhà A1 Hội sở chính Học viện Ngân hàng đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Ngân hàng (HVNH) và Trung tâm CNTT và Truyền thông thuộc Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn.
Ngày 02/10/2019, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (Sở Thông tin và Truyền thông) tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng viết và biên tập thông tin trên Trang Thông tin điện tử (TTĐT) cho hơn 70 học viên là thành viên Ban Biên tập Trang TTĐT Hội Nông dân tỉnh và các cộng tác viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các huyện, thành phố.
Ngày 23/8/2019, UBND huyện Đình Lập đã tổ chức Hội nghị Tập huấn quản trị, cập nhật nội dung thông tin, kỹ năng viết và biên tập tin bài trên Trang Thông tin điện tử và các quy định của nhà nước về hoạt động của Trang Thông tin điện tử.