THÔNG BÁO

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn tập huấn sử dụng văn phòng điện tử eOffice tại huyện Đình Lập

Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả của chương trình văn phòng điện tử eOffice, ngày 15/3/2019, tại UBND huyện Đình Lập, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn phối hợp cùng Văn phòng UBND huyện Đình Lập tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng chương trình văn phòng điện tử eOffice. Tham dự lớp tập huấn có 65 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban của huyện và Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 ttcntt

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

          Tại Hội nghị tập huấn, kỹ sư Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh đã trình bày và hướng dẫn sử dụng phần mềm văn phòng điện tử eOffice với các tính năng chính như: xử lý luồng văn bản đến, văn bản đi, các tính năng tiện ích của văn phòng điện tử eOffice ...

          Qua lần tập huấn này, cán bộ của các đơn vị tham gia sẽ có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng sử dụng văn phòng điện tử eOffice, góp phần triển khai thực hiện nhiệm vụ kịp thời, tiết kiệm và giảm số lượng văn bản, giấy tờ trong xử lý công việc đồng thời nâng cao hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước tại đơn vị, địa phương./.

               Phạm Thị Thảo              

Trung tâm CNTT&Truyền thông