THÔNG BÁO

Hội nghị tập huấn kỹ năng viết tin, bài Trang Thông tin điện tử và hướng dẫn sử dụng, quản trị trang Thông tin điện tử cấp xã

          Ngày 08/11/2019, UBND huyện Lộc Bình đã tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng viết tin, bài; hướng dẫn quản trị và các quy định của nhà nước về hoạt động của Trang TTĐT cho trên 60 đại biểu là đại diện Lãnh đạo UBND huyện; chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; Công chức Văn hóa - Xã hội các xã, thị trấn.

tap huan

Quang cảnh buổi tập huấn

          Trong thời gian 01 buổi, các học viên đã được nghe các cán bộ Phòng chuyên môn của Sở Thông tin và Truyền thông, cán bộ kỹ thuật Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông phổ biến, hướng dẫn một số kỹ năng cơ bản trong nghiệp vụ truyền thanh như: định hướng tuyên truyền các nội dung về phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; kỹ năng viết tin bài, khai thác dữ liệu, xây dựng kết cấu một chương trình phát thanh địa phương; hướng dẫn sử dụng, quản trị và cập nhật thông tin trên Trang TTĐT cấp xã.

          Thông qua nội dung tập huấn, các học viên sẽ nắm được những quy định cơ bản về quản lý, vận hành, cung cấp thông tin trên Trang TTĐT cấp huyện và xã, từ đó thực hiện tốt việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang TTĐT, góp phần thực hiện xây dựng Chính quyền điện tử cấp tỉnh./.

Như Trang                    

Trung tâm CNTT và Truyền thông