THÔNG BÁO

Hội nghị tập huấn quản trị cập nhập nội dung tin, kỹ năng viết và biên tập tin bài trên Trang thông tin điện tử thành phần cấp xã

 

          Ngày 06/12/2019, UBND thành phố Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị tập huấn quản trị cập nhập nội dung tin, kỹ năng viết và biên tập tin bài trên Trang thông tin điện tử thành phần cấp xã cho đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách CNTT, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố; Chuyên viên phụ trách CNTT, của Văn phòng HĐND-UBND thành phố; công chức Văn phòng -Thống kê, Văn hóa - Xã hội.

HN TH QT cap nhap NTT KNV va BTT bai tren Trang TTDT cap xa

Quang cảnh buổi tập huấn

          Trong thời gian 01 buổi, các học viên đã được nghe các cán bộ Phòng chuyên môn của Sở Thông tin và Truyền thông, cán bộ kỹ thuật Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông phổ biến, hướng dẫn một số kỹ năng cơ bản trong nghiệp vụ truyền thanh như: định hướng tuyên truyền các nội dung về phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; kỹ năng viết tin bài, khai thác dữ liệu, xây dựng kết cấu một chương trình phát thanh địa phương; hướng dẫn sử dụng, quản trị và cập nhật thông tin trên Trang TTĐT cấp xã.

          Thông qua nội dung tập huấn, các học viên sẽ nắm được những quy định cơ bản về quản lý, vận hành, cung cấp thông tin trên Trang TTĐT cấp huyện và xã, từ đó thực hiện tốt việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang TTĐT, góp phần thực hiện xây dựng Chính quyền điện tử cấp tỉnh./.

Như Trang                    

Trung tâm CNTT và Truyền thông

thông