THÔNG BÁO

Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng viết và biên tập thông tin đăng trên Trang Thông tin điện tử

  Ngày 02/10/2019, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (Sở Thông tin và Truyền thông) tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng viết và biên tập thông tin trên Trang Thông tin điện tử (TTĐT) cho hơn 70 học viên là thành viên Ban Biên tập Trang TTĐT Hội Nông dân tỉnh và các cộng tác viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các huyện, thành phố.

 

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

          Tại Hội nghị, các học viên đã được nghe các cán bộ chuyên môn của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông phổ biến về chức năng, nhiệm vụ Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; các quy định về cung cấp, quản lý thông tin và dịch vụ công trên Trang TTĐT; hướng dẫn kỹ năng viết tin, biên tập thông tin trên Trang TTĐT.

          Các học viên cũng đã thảo luận làm rõ thêm các quy định về cung cấp thông tin trên Trang TTĐT, những yếu tố cấu thành và kết cấu viết tin, bài ...

          Thông qua Hội nghị tập huấn, các học viên đã nắm được kiến thức, thực hiện được kỹ năng viết và biên tập thông tin, từ đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Trang TTĐT Hội Nông dân tỉnh đáp ứng yêu cầu thông tin tuyên truyền về các hoạt động của Hội, góp phần thực hiện xây dựng Chính quyền điện tử cấp tỉnh./.

                                                          Phạm Thảo

 

                                        Trung tâm CNTT và Truyền thông